Seminar by Dr. Yoshiya Shimada (May 19, 2014)

2014 / 5 / 8

Seminar by Dr. Yoshiya Shimada (NIRS)
Conference Room in Gunma University Heavy Ion Medical Center
May 19, 2014
6PM~
https://lphd.dept.showa.gunma-u.ac.jp/report/wp-content/uploads/20140519.pdf